Проект „Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“
e-ms код:ROBG-568, финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие

ДБФП №99127/31.08.2018 г.
Обща стойност: 1 483 998,37 евро, от които 1 261 398,60 евро от ЕФРР
Водещ бенeфициент: Община Долна Митрополия
Бенeфициенти: Община Мотатей и Църковно настоятелство „Свети Николай“
Основни дейности, които ще бъдат извършени в рамките на проекта: консервация, частично възстановяване и социализация на крайпътна римска станция „Ad Putea“, Община Долна Митрополия; строителни работи в църква „Св. Николай“, Община Мотатей; вътрешно управление на проекта; външно управление на проекта; общ план за управление на възстановяване и промотиране на устойчиво икономическо използване на исторически и културни обекти; маркетингова стратегия за популяризиране на туристическия продукт „Археология и култура“; общ туристически пътеводител с внушителни фотографии; организиране на професионално обучение на експерти по културно и историческо наследство; изготвяне на окончателен технически проект; авторски надзор; строителен надзор; информация и публичност.

 

Total Page Visits: 2491 - Today Page Visits: 4