Лого на туристическия продукт

Чрез консервационни и реставрационни дейности и инвестиции в социализацията на тези обекти същите ще може да бъдат включени в туристическите маршрути на Долна Митропилия и Мотатей, което ще спомогне за създаването на интегриран туристически продукт за двете общини – „Археология и култура“. Този продукт няма да включва само тези два обекта, но и други културни забележителности в региона – останки от римски села, църкви, манастири и др. Очаква се резултатите от този проект да помогнат на жителите от общините да посещават по-лесно историческите и културни обекти и също така да привлекат туристи от други градове и държави. Ще бъде стимулирана и работата на изследователи в областта на археологията, иконографията и религията. Създаденият интерес и развитието на туризма ще стимулират общините, както и други организации, да търсят допълнително финансиране и инициативи, насочени към преустройство и опазване на културните и историческите паметници.

Total Page Visits: 3013 - Today Page Visits: 3